fincarev14001006.jpg fincarev14001005.jpg fincarev14001004.jpg

Finca de Milagros

La Finca de Milagros is een plaats voor verandering; voor genezing, vergeving en Wonderen. Het is een buiten tijd heiligdom voor de verlichting van de mind, het gewaarzijn van God's tegenwoordigheid en de onvergelijkbare vreugde om de werkelijke Identiteit in Christus te realiseren.

De Finca is voorzien voor jouw ontwaking uit de droom naar de werkelijkheid van eeuwig Leven.
La Finca de Milagros is a place for change; for healing, forgiveness and miracles. It is an out-of-time sanctuary for the ilumination of mind, the awareness of God's Presence and the incomparable joy of realizing a true Identity in Christ.

La Finca is provided for who you are discovering a "Course in Miracles" to be a very real means for your awakening from the dream to the reality of eternal life.
La Finca de Milagros es un lugar para el cambio; para la curación, el perdón y los Milagros. Es un santuario para la iluminación de la mente, la conciencia de la Presencia de Dios y la incomparable felicidad para darse cuenta de la verdadera identidad en Cristo.

La finca está a disposición para despertar del sueño hacia la realidad de la vida eterna.
La Finca de Milagros - 03726 Benitachell - Spain