Inspiratie

Finca de Milagros

Er is één energie in het universum. Alles komt voort van deze éne energie. Deze energie is Liefde. Onder het principe van de vrije wil, mogen we deze energie- LIEFDE-gebruiken op de manier dat we wensen. Alles wat we denken, voelen, zeggen of doen is getransformeerde liefde door ieder van ons in de exacte ervaring die onze ziel wenst voor ons te hebben. En op een wonderbaarlijke wijze, in de exacte ervaring die ieder ander zijn ziel wenst te hebben.

Vermits ieder van ons enkel een entiteit van Liefde is, is ons vermogen om lief te hebben grenzeloos. In feite is ons grootste basis doel om liefde te voelen in elke mogelijke omstandigheid.

Deze Liefde die we zijn komt voort van onze heiligheid. We zijn ieder een vertegenwoordiging van God nieuwe wegen ontdekkend van het uiten en voelen van onze Liefde. Wanneer we bereid zijn om een stap terug te doen en onze leven en die van anderen te zien in dit breder perspectief, zijn we er op uit om te genieten van het rijkelijke en volle, in het delen van onze onbeperkte voorraad van Onvoorwaardelijke Liefde
DECLARATIE :

Ik geloof dat ik elk conflikt, gebeuren, dat verwarring en pijn brengt, zelf gecreeerd heb en bedoeld is om mezelf te leren kennen en de pijn te helen die ik gedurende heel mijn leven heb opgespaard en zich als een vreemde entiteit genesteld heeft in elke cel van mijn lichaam.

Door de pijn telkens weg te projecteren, in de vorm van verwijt, of ze te koesteren in de slachtofferrol, en samen met kwaadheid en woede een stuk negatieve eigenwaarde creer. Hierdoor wordt de projectie extra werkelijk, en vervuil ik de spiegel die mij zou kunnen laten zien wat er werkelijk met mij gebeurt. Met gevolg; meer pijn als voedsel voor het voortbestaan van de zelfveroordeling en schuldgevoel. Deze vicieuse cirkel kan ik doorbreken, door de herkenning van de vergissing.

1. Alle gedachten die ik hierover heb zijn (pijn)gedachten uit het verleden die ik op deze situatie projecteer.

2. Hierdoor zie ik, en word ik bewust dat de situatie op zich neutraal is en alleen mijn oordeel erover dat er de betekenis aan geeft die ik wil zien.

3. Ik vergeef mezelf voor de vergissing,en accepteer het gevoel los van de gedachten er rond.

4. Ik geef het over aan de H.Geest..en vraag om een Wonder( omdraaing van angst, schuld naar Liefde, onschuld)

Het thuiskomen bij mezelf bij die bron van Liefde , Sprankelijke Vreugde en innerlijke Vrede en Verbondenheid met alles wat Is, kan inderdaad alleen plaatsvinden als ik de oude patronen van schuld en angst kan opruimen die mij weghouden van mijn natuurlijke staat zoals hierboven vermeld.

Dit proces houdt me de laatste tijd zeer intensief bezig, door in het NU volledig te accepteren wat ik voel en het niet naar buiten te projecteren ,waardoor ik het slachtoffer wordt van de "ander.
“Een Cursus in Wonderen” leert mij dat ik nooit verward ben voor de reden die ik denk ,en dat het steeds oude pijn is die ik op een huidige situatie projecteer.En juist deze oude pijn is de blokade om bij mezelf thuis te komen.

In de dagelijkse praktijk betekend dit dat ik bij ELKE irritatie, schuldgevoel, frustratie, angst enz BEWUST wordt van mijn GEVOEL, met mijn aandacht naar binnen ga ,voel wat er met me gebeurt, zowel lichamelijk als emotioneel, LOS van de gedachten erover, (omdat elke gedachte over mijn gevoel me uit het nu trekt, naar verleden of toekomst)

Door wat zich ook aandient volledig te ACCEPTEREN zoals het is, inclusief de pijn ,kan ik de Kracht voelen die erachter zit, hierdoor vindt heling plaats van oude pijn, waardoor ik mezelf en de "ander" gemakkelijker kan vergeven,en mezelf kan verlossen van schuld en angst.

We hebben zoveel pijn opgestapeld in onze cellen dat er zich een pijnlichaam is gaan vormen, dit pijnlichaam voedt zich met meer pijn, door de oude patronen te blijven herhalen, totdat we het proces erkennen en er Licht laten op schijnen door boven vermelde oefening.

Dit is voor mij nu zo duidelijk geworden dat het een dagelijkse ERVARING wordt, en meer en meer plaats gemaakt wordt voor intense vreugde, ontroering met verbondenheidsgevoel, en ook dit ga ik dan bewust voelen in dankbaarheid.

Wat me hierbij helpt samen met” Een Cursus in Wonderen”, is “Een Cursus in Liefde”;”Een reis die aan woorden voorbijgaat” e.a.

De Cursus zegt hetzelfde ;"Het komt er niet op aan de Liefde in onszelf te zoeken want die is er al, het komt er enkel op aan de blokades op te ruimen die me weg houden van de ervaring van Liefde " Dit kan niet door er tegen te vechten, te ontkennen,of te projecteren (de oorzaak verlaat niet zijn bron),maar door te accepteren en te zien voor war het is; een zelfgemaakte pijn uit het verleden, die in wezen niet meer bestaat, maar vastgehouden wordt door het ego, voor zijn voortbestaan mogelijk te maken.
 Guido
Je begint niet aan een therapie. Je waagt je op een reis die je een nieuw gebied van je innerlijke wereld zal binnenleiden. Maar of je nu therapie (met of zonder succes) hebt gehad, of in ernstige moeilijkheden verkeert en hulp nodig hebt om je leven op een bevredigende manier te leiden, het zal lange tijd noodzakelijk zijn om vooral aandacht te schenken aan die gebieden in jezelf die negatief, destructief en onwaarachtig zijn. Misschien doe je dat niet graag, maar als je werkelijk je echte Zelf wilt vinden, de kern van je wezen waar alle goeds vandaan komt, is dit noodzakelijk. Hoe lang, zul je vragen. De tijd hangt af van je geestesgesteldheid, hoe je met je gevoel omgaat, hoe je leven er aan de buitenkant uitziet.

Wanneer je negativiteit is getransformeerd, zal dit zichtbaar worden in je leven en zal er geen enkele twijfel over bestaan. Het pad zal je aandacht op organische manier naar andere punten leiden. Het doel van dit pad is niet om je te genezen van een neurose of psychose, ook al is het hiervoor erg geschikt. Het zal zeker gebeuren als je het werk doet. Maar dáárvoor moetje dit pad niet opgaan.

Ga niet op dit pad als je ervan verwacht dat het maakt dat je je verdriet en pijn kunt vergeten en die kanten van je persoonlijkheid kunt verdoezelen, waar je niet tevreden over bent of zelfs een hekel aan hebt. Deze afkeer hoeft niet "neurotisch" te zijn. Misschien heb je wel gelijk als je er een hekel aan hebt. Maar het is een vergissing wanneer je gelooft dat je daardoor een hopeloos geval bent.

Dit pad leert je om alles in je onder ogen te zien, te voelen, en dit gevoel volledig te accepteren want dan alleen kun je echt van jezelf houden. En dan alleen kun je je Essentie vinden, je goddelijke Zelf Maar als je je essentie wenst te vinden en onder het mom van spiritualiteit weigert om te kijken naar alles wat er in je is, is dit niet het pad voor je.

Elk mens voelt een innerlijk verlangen dat dieper gaat dan het verlangen naar emotionele en creatieve vervulling - hoewel dit natuurlijk deel uitmaakt van het diepere en meer essentiële verlangen. Als we zouden proberen de betekenis van dit verlangen precies onder woorden te brengen, zou misschien de nauwkeurigste "vertaling" zijn: een gevoel of besef dat er een andere staat van bewustzijn bestaat, die meer vervulling brengt en een groter vermogen om het leven te ervaren, in de ACCEPTATIE VAN WAT IS wat de ervaring is van de ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE VAN GOD
Dit pad is geen spirituele training, die er in de eerste plaats op gericht is om hogere spirituele ervaringen te bereiken, terwijl de donkere kanten van de persoonlijkheid genegeerd worden. Er zijn veel methoden en oefeningen die het spiritueel Zelf proberen te realiseren. Vele daarvan, hoewel ze goede methoden gebruiken om een snel resultaat te bereiken, besteden echter niet genoeg aandacht aan de gebieden van het ego die doortrokken zijn van negativiteit en destructiviteit. Succes dat op die manier verkregen is, is altijd van korte duur en in feite een illusie, hoewel sommige ervaringen heel authentiek kunnen zijn. Maar een dergelijke spirituele toestand is wankel en kan niet vastgehouden worden, tenzij de hele persoonlijkheid erin betrokken is. Aangezien de mensen ervoor terugschrikken om bepaalde kanten van zichzelf onder ogen te zien ,te VOELEN en te ACCEPTEREN, vluchten ze vaak in bewegingen die beloven dat spiritualiteit zonder zelfonderzoek mogelijk is.

Als je een spiritueel pad beschouwt als iets waar meditatie als doel op zich beoefend wordt, om een gelukzalige kosmische ervaring en bewustzijnstoestand te bereiken, dan is dit pad niets voor jou. Daarom is het juist om te zeggen dat dit pad geen psychotherapie noch een spiritueel pad is in de gebruikelijke zin van het woord. En tegelijkertijd is het beide.

De verleiding om spirituele oefeningen te doen om naar geluk en vervulling te grijpen en de aanwezige negativiteit, verwarring en pijn te vermijden, is groot. Maar deze houding mist zijn doel: hij vernietigt zichzelf, hij ontstaat uit illusie en leidt tot meer illusie. De illusie is dat er ook maar iets in je vermeden kan worden. De illusie is ook dat je wat er in je is, zou moeten vrezen en ontkennen. Hoe destructief het ook is, het kan GETRANSFORMEERD worden. Alleen wanneer je het vermijdt, wordt het werkelijk schadelijk voor jezelf en anderen.
« HOU IK GENOEG VAN MEZELF OM WAT DAN OOK TE DOEN OM DE KRACHT VAN MEZELF TERUG OP TE EISEN EN MEZELF TE OPENEN TOT WIE IK WERKELIJK BEN, DE KRACHT EN DE TEGENWOORDIGHIED VAN GOD »
Wat ik voel is wat ik mezelf heb verteld, te voelen ,het is een aangeleerd gedrag, iets wat ik gekozen heb om te ervaren. Ik verberg de Kracht in aangenomen geloofsovertuigingen, ook de overtuiging dat ik niet krachtig ben, en alzo het slachtoffer kan worden van mensen of gebeurtenissen buiten mezelf. Door dichterbij te komen bij de verborgen geloofsovertuigingen, voel ik de Energie die daar verborgen is als weerstand.

Nu het duidelijk wordt wat er werkelijk gebeurt,kan ik zonder angst en weerstand , het lachwekkende ervan inzien en voelen wat er te voelen is, en de energie benoemen wat ze werkelijk is : mijn werkelijke Kracht, de vertegenwoordigheid van God , Onvoorwaardelijke Liefde

« Gevoelens zijn niet goed of slecht. Ze zijn ! Voel maar….en accepteer ze . »
Dit is het proces om terug bij mijn werkelijke Kracht te komen

En wanneer het duidelijk is voor mij wat er werkelijk gebeurt, zal ik vrij zijn om de oefeningen te doen om mijn Kracht terug op te eisen, die buiten mij schijnt te zijn.

Om dit duidelijk te zien zal het wenselijk zijn om een verbintenis met mezelf aan te gaan,deze verklaring naar mezelf toe is de Waarde die ik plaats op mezelf.
« IN IEDEREEN ZIE IK SLECHTS DE WEERSPIEGELING VAN WAT IK VERKIES DAT HIJ, ZIJ VOOR MIJ BETEKENT »
( T 25 V 4 :7 )
Hier is ook schuld ontstaan,en zelfveroordeling.,met een aantal geloofssystemen en overtuigingen ,hierdoor voel ik wat ik niet wil voelen en zie ik wat ik in wezen niet wil zien en zal het verbergen ,ontkennen waardoor het blokades worden (verborgen kracht die in wezen alleen de Liefde van God is)

Al deze overtuigingen en oordelen verbergen de werkelijke betekenis van WAT IS waardoor ik in de weerstand ga. Wanneer ik weerstand voel, voel ik in werkelijkheid de verborgen Kracht , die ik weerstand noem.

Wanneer ik mij aangevallen of geirriteerd voel door wat iemand zegt of doet, betekend dit dat ik dit als werkelijk heb aangenomen, en dan wordt ik kwaad op mezelf om deze oordelen te hebben geaccepteerd. Mezelf verwijten om deze oordelen geaccepteerd te hebben is zelfveroordeling .

Dit is de ingenieuse manier van het ego om mijn Kracht te verbergen en ze verborgen te houden.
Van het moment dat ik oordelend wordt zal mijn relatie met wat of wie ook die ik oordeel opgesloten blijven waar ik het gestopt heb.

Daarom is de eerste stap in het terug opeisen van mijn Kracht, de Energie openen die ik verborgen heb in mijn zelfveroordeling.(schaduw zijde) Hierdoor wordt ook de Energie geopend in de geloofsovertuiging die ik aanvaard heb.

Wanneer ik mij door iets of iemand gekwetst voel, is dat de reflectie van wat ik geloof over mezelf.
De kwaadheid die ik voel tegenover diegene die mij kwetst , is in wekelijkheid de kwaadheid die ik tegenover mezelf voel. Zolang ik de ander blijf verwijten, zal ik, deze ervaringsmanier van hem of haar opsluiten, vastzetten. Hierdoor zal zij zich blijven gedragen op dezelfde manier.
« ALLE ANGST IS UITEINDELIJK TE HERLEIDEN TOT HET FINDAMENTALE WAANBEELD DAT JIJ HET VERMOGEN HEBT JE DE MACHT VAN GOD TOE TE EIGENEN» (T II 4 :1)
Het nietig waanzinnig idee :de kennis van goed en kwaad,dat er een tegengesteld iets zou kunnen bestaan, het vergeten te lachen dus het geloof in de werkelijkheid hiervan,is de miscreatie,met hierdoor de ANGST voor de straf.

Hier tegenover staat de GOD LIEFDE zonder tegendeel, De IK BEN KRACHT VAN AL WAT IS,wat in ieder van ons als Kern van wat we werkelijk Zijn aanwezig is.
DE GEVOELSERVARING DE REIS NAAR HUIS ZONDER AFSTAND

HOE DE (INGEBEELDE) AFSCHEIDING BEGON
Guido Visbeek | 0034 651 737 113 | 0034 665 209 819 | elmilagro.guido@gmail.com